เทศบาลตำบลป่าแดด

   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างขนลากวัสดุหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2021
19   0