เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 (สขร.)

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2021
5   0

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 (สขร.)

สขร.ก.ย.64