เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านแม่พุงเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2021
16   0

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านแม่พุงเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการขยายเขตประปา-ม.5