เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (สขร.)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2021
23   0

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (สขร.)

สขร.ส.ค.64