เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร.)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2021
43   0

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร.)

สขร.ก.ค.64