เทศบาลตำบลป่าแดด

   กิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2021
34   0

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.
นายธนะพงศ์ จันทร์ต๊ะนาเขตร นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด

จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทั้งนี้ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564
รวมทั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจรติคอรัปชั่นของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564