เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประกาศสำนักเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการงดเบื้ยปรับ/เงินเพิ่มตามระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2020
28   0

ประกาศสำนักเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการงดเบื้ยปรับ/เงินเพิ่มตามระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เอกสาร 5