เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประกาศสำนักเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการที่จัดเก็บภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2020
34   0

ประกาศสำนักเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการที่จัดเก็บภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัเอกสาร 4
ดเก็บภาษี ประจำปี 2563