เทศบาลตำบลป่าแดด

   เมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2021
64   0

เทศบาลตำบลป่าแดดนำโดยนายธนะพงศ์  จันทร์ต๊ะนาเขตร นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชนหมู่ที่ 8 ร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้ำร่องมีดพื้นที่ของหมู่ที่ 8 ตามโครงการ เมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษฯ