เทศบาลตำบลป่าแดด

   ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานและบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2021
59   0

เทศบาลตำบลป่าแดดนำโดยนายธนะพงศ์  จันทร์ต๊ะนาเขตร นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานและบริเวรอาคารสถานที่ สนามหญ้าหน้าเทศบาลตำบลป่าแดด ทาสำรั้วใหม่หน้าสำนักงาน ทำความสะอาดรอบๆ อาคารสำนักงาน