เทศบาลตำบลป่าแดด

   รณรงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2021
30   0

เทศบาลตำบลป่าแดดนำโดยนายธนะพงศ์  จันทร์ต๊ะนาเขตร นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อสม. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแดดทั้ง 12 หมู่บ้านร่วมกันรณรงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19