เทศบาลตำบลป่าแดด

   มอบถุงยังชีพหมู่บ้านที่กักตัวโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2021
9   0

เทศบาลตำบลป่าแดดนำโดยนายธนะพงศ์  จันทร์ต๊ะนาเขตร นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สาธาณณสุขอำเภอป่าแดด อสม. ปกครองอภเภอป่าแดด ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าแดด พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ได้ช่วยกันจัดสิ่งของที่จะมอบให้ผู้ที่กักตัวโรคโควิด 19 ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด มี 1 หมู่บ้านคือหมู่ที่ 8 บ้านศรีชุม