เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประกาศ เทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ซื้ออาหารเสริม (นม) นมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ปีการศึกษา ๒๕๖๓)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2021
39   0

ประกาศ เทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ซื้ออาหารเสริม (นม) นมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ปีการศึกษา ๒๕๖๓)

ประกาศแผนนมเยียวยา