เทศบาลตำบลป่าแดด

   โครงการจาวเจียงฮายฮ่วมใจ๋ เผี้ยวบ้าน เผี้ยวหญ้า เผี้ยวตาง ด้วยมือเฮา (บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รักษาความสะอาด บริเวณอาคารหลวงพ่อหนุ่ม)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2021
16   0