เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ชร.ถ. ๒๐-๐๒๗ ซอยเทศบาลป่าแดด ๒๗ บ้านป่าแดด หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าแดด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2021
50   0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ชร.ถ. ๒๐-๐๒๗ ซอยเทศบาลป่าแดด ๒๗ บ้านป่าแดด หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าแดด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ