คลังความรู้ » กฏหมายท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

กฏหมายท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

14 ธันวาคม 2017
293   0

 

1.พรบ./พรก.  http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1
2.กฎระเบียบกระทรวง http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=2
3.คำสั่ง สถ. http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=6
4.มติ ก. อบจ.  http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=6
5.มติ ก. เทศบาล. http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=4
6.มติ ก. อบต. http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=5