เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประกาศรายชื่อคนที่ยังไม่มาแสดงตนเพื่อราับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2020
89   0