เทศบาลตำบลป่าแดด

   รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2020
324   0

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปี 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น