เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020
49   0