เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2020
248   0