เทศบาลตำบลป่าแดด

   ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(คนงานประจำรถขยะ)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2020
146   0

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(จ้างเหมาบุคคลธรรมดา)และสถานที่สรรหาและเลือกสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(คนงานประจำรถขยะ)