เทศบาลตำบลป่าแดด

   การับสมัครพนักงานจ้าง(จ้างเหมาบุคคลธรรมดา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2020
552   0

การับสมัครพนักงานจ้าง(จ้างเหมาบุคคลธรรมดา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา