ข่าวรับสมัครงาน » การับสมัครพนักงานจ้าง(จ้างเหมาบุคคลธรรมดา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

การับสมัครพนักงานจ้าง(จ้างเหมาบุคคลธรรมดา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

1 กรกฎาคม 2020
302   0

การับสมัครพนักงานจ้าง(จ้างเหมาบุคคลธรรมดา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา