เทศบาลตำบลป่าแดด

   การับสมัครพนักงานจ้าง(จ้างเหมาบุคคลธรรมดา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2020
682   0

การับสมัครพนักงานจ้าง(จ้างเหมาบุคคลธรรมดา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (จ้างเหมาบุคคลธรรมดา) จำนวน 2 อัตรา