แผนการพัฒนาท้องถิ่น » รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ เทศบาลตำบลป่าแดด รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ เทศบาลตำบลป่าแดด รอบ 12 เดือน

29 มิถุนายน 2020
23   0

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ เทศบาลตำบลป่าแดด รอบ 12 เดือน

ปปช ปี62 12 เดือน