ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารอเนกประสงค์

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารอเนกประสงค์

14 พฤษภาคม 2020
34   0

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศซื้อรถเมล์