ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศสำนักคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

ประกาศสำนักคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

14 กุมภาพันธ์ 2020
37   0