ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง » ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ที่ตั้งในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าแดด) หมู่ที่ ๔ บ้านเวียง ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ที่ตั้งในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าแดด) หมู่ที่ ๔ บ้านเวียง ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 กุมภาพันธ์ 2020
17   0

ประกาศโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ที่ตั้งในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าแดด) หมู่ที่ ๔ บ้านเวียง ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Doc 06 Feb 2563 13_56