ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตและผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 3 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตและผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 3 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

21 มกราคม 2020
13   0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตและผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 3 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ประกาศผู้ชนะ