ภาพกิจกรรม-ผลงาน » กิจกรรมรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสด

กิจกรรมรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสด

11 ตุลาคม 2019
82   0

กิจกรรมรณรวันที่ 11 ตุลาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมอบรมจิตอาสาและณรงค์ลดกรใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสด เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาด โดยเชิญผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดดเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ งค์การลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสด