ข่าวรับสมัครงาน » ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้าง(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา)ประจำปี พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ครูปฐมวัย (จ้างเหมาบุคคลธรรมดา) สังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าแดด จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้าง(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา)ประจำปี พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ครูปฐมวัย (จ้างเหมาบุคคลธรรมดา) สังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าแดด จำนวน 1 อัตรา

1 ตุลาคม 2019
99   0

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้าง(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา)ประจำปี พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ครูปฐมวัย (จ้างเหมาบุคคลธรรมดา) สังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าแดด จำนวน 1 อัตรา