ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอยเชิงพระธาตุจอมคีรี บ้านเวียงเดิม หมู่ ๑๑ ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอยเชิงพระธาตุจอมคีรี บ้านเวียงเดิม หมู่ ๑๑ ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 กันยายน 2019
45   0

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอยเชิงพระธาตุจอมคีรี บ้านเวียงเดิม หมู่ ๑๑ ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ คสล.ม.11