ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาลตำบลป่าแดด ๔๓ บ้านสักพัฒนา หมู่ ๗ ตำบลป่าแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาลตำบลป่าแดด ๔๓ บ้านสักพัฒนา หมู่ ๗ ตำบลป่าแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 กันยายน 2019
54   0

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาลตำบลป่าแดด ๔๓

บ้านสักพัฒนา หมู่ ๗ ตำบลป่าแดด 

ประกาศผู้ชนะ