ภาพกิจกรรม-ผลงาน » โครงการปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

30 กรกฎาคม 2019
80   0

โครงการปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ หนองสลาบ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดด  อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย