ข้อมูลสำหรับประชาชน » ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยเทศบาลตำบลป่าแดด 23 บ้านเวียง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแดด

ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยเทศบาลตำบลป่าแดด 23 บ้านเวียง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแดด

6 กุมภาพันธ์ 2019
90   0

ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยเทศบาลตำบลป่าแดด 23 บ้านเวียง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแดด

ซ.23 บ้านเวียง ม.4