ภาพกิจกรรม-ผลงาน » กิจกรรมแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2562

กิจกรรมแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2562

1 เมษายน 2019
93   0

กิจกรรมแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2562 เทศบาลตำบลป่าแดดเข้าร่วใแข่งขัน การแข่งขันมีกีฬาที่แข่งขันทั้งหมด 3 ประเภท คือ

1 กีฬาฟุตบอล

2 กีฬาวอลเลย์บอล

3 กีฬาเปตอง

เทศบาลตำบลโรงช้างเป็นเจ้าภาพ วันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโรงช้าง (บ้านสันกอง)