ภาพกิจกรรม-ผลงาน » กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ปี 2562

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ปี 2562

18 มีนาคม 2019
141   0

เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ปี 2562 18 มีนาคม 2562 บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมได้แก่ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน และวัดศรีชุมประชา