ภาพกิจกรรม-ผลงาน » ติดตั้งป้ายห้ามเผาในชวงห้ามเผา ประจำปี 2562

ติดตั้งป้ายห้ามเผาในชวงห้ามเผา ประจำปี 2562

15 มีนาคม 2019
153   0

เทศบาลตำบลป่าแดด โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ติดตั้งป้ายห้ามเผาในชวงห้ามเผา ประจำปี 2562