สถานที่ท่องเที่ยว » สถานที่ท่องเที่ยว พระธาตุจอมคีรี

สถานที่ท่องเที่ยว พระธาตุจอมคีรี

6 ธันวาคม 2017
899   0

สถานที่ท่องเที่ยว พระธาตุจอมคีรี
พระธาตุจอมคีรี พระธาตุจอมคีรี ตั้งอยู่บนยอดเขาเตี้ย ๆ ไม่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่ มีแต่พระธาตุหรือเจดีย์องค์เดียวเท่านั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่ในเขตตำบลป่าแดด โดยมีทางแยกจากถนนสายใหญ่เข้าไปประมาณ 3 กิโลเศษ และมีทางรถยนต์วิ่งเลียบไปข้าง ๆ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย